mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Cechy produktu

W programie mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego uwzględniono działy takie jak:

Lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięków

Identyfikacja i dyskryminacja dźwięków

Rozpoznawanie cech dźwięków

Czasowe aspekty słyszenia

Rozumienie mowy w obecności dystraktorów

Rozumienie mowy zniekształconej

Rozmaitości

Wyzwania słuchowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani produktem, prosimy skontaktować się z nami w celu wyceny zamówienia.