mTalent Zajęcia logopedyczne cz. 2

Cechy produktu

Zajęcia logopedyczne cz. 2 z serii mTalent to z jednej strony samodzielny produkt służący kształtowaniu umiejętności językowych poprzez ćwiczenia określonych głosek, z drugiej – uzupełnienie i kontynuacja programu Zajęcia logopedyczne cz. 1.

Obie części serii stanowią kompletną i spójną całość wspierającą terapię dzieci z zaburzeniami artykulacji.

Program mTalent. Zajęcia Logopedyczne cz. 2 składa się z następujących rozdziałów:

Głoski tylnojęzykowe (K, G, H)

Głoski przedniojęzykowo-zębowe: T, D, N

Słuch fonemowy

Mowa bezdźwięczna (w tym obszerne rozdziały z różnicowania głosek bezdźwięcznych i ich dźwięcznych odpowiedników)

Tematyczne (np. grupowe) zajęcia logopedyczne – profilaktyka logopedyczna

Moduł wspomagający diagnozę i ewidencję zajęć: Kartoteka

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani produktem, prosimy skontaktować się z nami w celu wyceny zamówienia.