Zarządzanie klaso-pracownią NetSupport School v14 - 1 stanowisko