Mythware - licencja nauczyciela

Cechy produktu

Udostępnianie dźwięku i obrazu

Nauczyciel w ciągu kilku sekund może udostępnić uczniom swój ekran oraz dźwiek.

Prezentacja ucznia

Uczeń może pokazać swój ekran nauczycielowi lub reszcie klasy

Trener wymowy

Możliwość wyboru jednego lub więcej uczniów do ustnej odpowiedzi na zadane pytanie

Grupy

Możliwość tworzenia dowolnych grup oraz uczestnictwa w czacie głosowym lub tekstowym.

Zarządzanie politykami

Możliwość ustalenia osobnych polityk co do otwieranych stron internetowych, aplikacji, portów USB, napędów CD.

Zarządzanie urządzeniami

Wykrywanie słuchawek uczniów jednym przyciskiem.

Zdalny dostęp

Nauczyciel może zdalnie uruchamiać funkcję na komputerach uczniów takie jak: wyłączanie i restart komputera, włączanie i wyłączanie aplikacji systemowych.

Narzędzia do oceny

Quizy, ankiety, testy