W lipcu 2011 roku firma KOBIS wdrożyła 24-stanowiskową pracownie chemiczną w Szkole Podstawowej w Siennicy