W grudniu 2019 roku firma KOBIS wdrożyła 24-stanowiskową pracownie językową w SP w Krzeszowicach