W kwietniu 2020 firma KOBIS wdrożyła 16 stanowiskową pracownię chemiczną w Szkole Podstawowej w Polance