W czerwcu 2020 firma KOBIS wdrożyła 16 stanowiskową pracownię chemiczną w Rymanowie