W listopadzie 2020 firma KOBIS wdrożył 24 stanowiskową pracownię komputerową w Szkole Podstawowej nr 10 w Jarosławiu