W listopadzie 2020 firma KOBIS wdrożył 13 stanowiskową pracownię komputerowo-językową w SP nr 9 w Jarosławiu