W lipcu 2019 roku firma KOBIS wdrożyła 16-stanowiskową pracownie chemiczną w Szkole Podstawowej w Starachowicach