Wielogłowy - wyposażenie 30 stanowiskowej pracowni chemiczno - fizycznej