Czerwiec 2021 - doposażyliśmy Szkołę Podstawową nr 4 w Jarosławiu w 24-stanowiskową pracownie językową