W czerwcu 2021 roku wyposażyliśmy Szkołę Podstawową nr 6 w Jarosławiu w 24-stanowiskową pracownię językową