Gmina Łącko - dostarczenie do szkół 10 pracowni językowych oraz językowo-komputerowych