W kwietniu 2021 wyposażyliśmy dwie 24-stanowiskowe pracownie językowe wraz z tabletami dla uczniów w SP nr 51 w Szczecinie