W marcu 2021 firma KOBIS wdrożyła 2 pracownię językowę w Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie