Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie - Pracownia językowa 20 stanowisk