Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce – doposażenie pracowni językowej