W kwietniu 2021 firma KOBIS wdrożyła 24 stanowiskową pracownię językową w ZSP nr 5 w Zamościu