W grudniu 2020 firma KOBIS wdrożyła 16 stanowiskową pracownię językowo-terminalową w SP w Rzepienniku Strzyżewskim