W lipcu 2021 dostarczyliśmy i zamontowaliśmy 24-stanowiskową pracownię komputerową do Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie