W listopadzie 2020 firma KOBIS wdrożył 13 stanowiskową pracownię komputerową w Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi