W marcu 2021 firma KOBIS wdrożyła 12 stanowiskową pracownię laptopowo językową-Mythware