W październiku 2020 firma KOBIS wdrożyła 12 stanowiskową pracownię terminalową w Szkole Podstawowej w Krasnem Potockim