W październiku 2019 roku firma KOBIS wdrożyła 24-stanowiskową pracownie terminalową w SP nr 11 w Łodzi