Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce – Pracownia terminalowa 26 stanowisk