W czerwcu 2020 firma KOBIS wdrożyła 15 stanowiskową pracownię terminalowo-językową w SP nr 8 w Oleśnicy