W marcu 2021 firma KOBIS wdrożyła 18 stanowiskową pracownię językową-Mythware w ZSZiO w Biłgoraju