Wrzesień 2020 rok - zamontowaliśmy 10-stanowiskową pracownię komputerową z funkcją językową Mythware w PS - LOGOS w Krakowie