W październiku 2021 roku wyposażyliśmy nowa pracownię komputerowo-terminalową w SP w Wielogłowach (gm.Chełmiec)