Szkoła Podstawowa nr 1 w Iławie - Pracownia komputerowo-językowa 20 stanowisk